Webové stránky používají cookies. Pokud budete nadále využívat naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s jejich používáním.

D
Kód:
USP30131
EAN (čárový kód):
3307215670675
Počet ks v balení:
15
Hmotnost:
0.14 kg
Značka:
UbiSoft

Zboží nelze zakoupit.

Parametr Popis
Žánr FPS
Lokalizace Angličtina
PEGI 18

PØIPRAVUJEME NA JARO 2012

Cena a datum vydání budou upøesnìny


Tešte se na poøádnou jízdu písek, palmy, vratké stavby s plechovými støechami, domorodci s kalašnikovy a spousta krve.

Hlavním hrdinou v pokraèování akèní série Far Cry 3 je Jason Brody, osamocený bojovník na okraji svìta, uvízlí na tajemném tropickém ostrovì odøíznutém od civilizace. V tomto divokém ráji, kde bezpráví a násilí jsou každodenní realitou, budou hráèi sami urèovat, kdy, kde a jak se události odehrajou. Hráèi se proplíží a prostøílí si svou cestu skrze ostrov, kde nikdo již nedokáže rozeznat co je správné a co špatné.

HERNÍ VLASTNOSTI

  • Unikátní a plnì reálný svìt - Na ostrovì Far Cry 3 se hráèi ponoøí do bohatého a úžasnìho prostøedí plného zajímavých postav, s kterými se mùžete setkat, zákoutí k prozkoumání a akèního boje.
  • Narativní nefalšované zkušenosti - Sám na tropickém ostrovì bude hráè muset èelit temné stranì lidstva. Bude nucen chovat se jako Jason Brody, když se dozví více o hrùze a korupci, jež na ostrovì vládne.
  • Aktuální den v souvislostech - Far Cry 3 funguje ve svìtì existující reality, která jakoby byla vytrhnuta pøímo z titulkù novin.
  • Životní prostøedí plné pøíležitostí - Pøírodního prostøedí je nástrojem, který má být použit k pøežití, k improvizovaným øešením útokù, nebo matení nepøátel.


TRAILER KE SHLÉDNUTÍ ZDE